KARTE S MAGNETSKIM ZAPISOM

Izrada raznih vrsta karata sa zapisom na magnetskoj traci, nanesenoj posebnim termičkim postupkom.

PERSONALIZACIJA

Uobičajene aplikacije uključuju i neposredni ispis na uske mreže, plastične kartice i direktnu poštu.

PVC ID KARTICE

Suvremeni nacin života i razvoj tehnologije namecu rastucu potrebu za korištenjem plasticnih kartica

HOLOGRAMSKE ZAŠTITE
Hologrami su danas jedna od najsigurnijih načina za zaštitu tiskanica - vrijednosnica protiv falsifikata.